K U R S / M Ø T E 10 - 40 P E R S O N A R

«Donelemen» ligg på garden Mo i Suldal, omkransa av høge fjell, kulturlandskapet like utanfor døra og Suldalslågen som svingar seg rundt garden. Naturen rundt Mo passar godt for både møte, seminar, undervisning og sosialt samvær.
De legg sjølve opp programmet slik de ønskjer. På «Donelemen» har vi trådlaust nettverk, projektor, whiteboard og flippover. Vi kan anbefale eit opplegg kor arbeids- og møteverksemda kan kombinerast med turar i det fri.

A K T I V I T E T A R
Å komme seg ut i naturen og «lufta seg litt» saman med kollegaer og samarbeidspartnarar kan vere ein god og viktig del av møtet/kurset. Flotte turvegar ventar i nærmiljøet, og vi kan tilby eit utval av aktivitetar, m.a. padling. Aktivitetane kan tilpassast antall deltakarar, tid til rådvelde og fysisk form. Ta kontakt for meir informasjon og eit uforpliktande tilbod.

O V E R N A T T I N G

Dersom de ønskjer overnatting i samband med møte/kurs eller selskap, har vi 26 sengeplassar i hytter på garden. Desse ligg få meter frå "Donelemen.

           
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb