« D O N E L E M E N »
L O K A L E F O R M Ø T E , K U R S O G S E L S K A P 

På Donelemen er det høve til å halde møter, kurs/konferanse og selskap. Lokalet er på 100m2 med plass til ca. 50 personar. Hos Opplev Suldal er det muleg å kombinera møte- og kursverksemda med spennande friluftsaktivitetar like utanfor døra.

 

H I S T O R I A B A K N AM N E T :

Donelemen er eit gamalt suldalsord. Å «dona», tyder å leika. Lemen er eit rom i andre etasje på huset. Det har tidlegare vore ein «Donelem» her i Mo. Mange ungar har i fleire generasjonar, gode barndomsminne frå leik i etasjen over vedaskuten (uthus med ved i). Dette huset vart rive på 1980-talet. Når me nå har innreia 100m2 boltreplass over butikken; Suldal Sportsfiske, fall naturlegvis namnevalet på «Donelemen».B E S T I L L

Kontakt Opplev Suldal på epost post@opplevsuldal.no

U T L E I G E
Hele året

P R I S

Be om pristilbod på epost: post@opplevsuldal.no

A K T I V I T E T E R

Det finnes mange aktiviteter i området, både sommer og vinter.           
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb