S T A T I S T I K K   2 0 16
LTS 1 og 2 er forkorting for Lunde/Øvre Tjøstheim/Sørestad sone 1 og 2
 

 

Dato

Namn

Vekt

Strekke

Redskap

20.07.2016
Ivar Monsen
 8,5
Herabakkahølen
Sluk
20.07.2016
Kjetil Larsen
 7,2
Herabakkahølen
Sluk
21.07.2016
Trond Veseth
 4,5 CR
Herabakkahølen
Fluge
21.07.2016
Leif Johnny Ness
10,8
Førlandsneset
Fluge
21.07.2016
Morten Kambe
10,2
Førlandsneset
Fluge
22.07.2016
Trond Veseth
 6,6
Herabakkahølen
Fluge
24.07.2016
Tom R. Henriksen
11,2
Moshølen
Sluk
24.07.2016
Sivert Simonsen
 4,5 CR
LTS 2
Fluge
25.07.2016
Daniel Henriksen
 7,2
Herabakkahølen
Sluk
27.07.2016
Tom R. Henriksen
 9,0
Herabakkahølen
Sluk
27.07.2016
Ørjan Rosseland
 6,5
Moshølen
Sluk
27.07.2016
Ørjan Rosseland
12.0
Moshølen
Sluk
28.07.2016
Terje Knoff
 9,1
Vassveien
Fluge
30.07.2016
Malvin Gilje
 8,1
Smidjehølen
Fluge
30.07.2016
Arild Karlsen
 8,0 CR
LTS 2
Fluge
01.08.2016
Arne Halleraker
 6,0
Førlandsneset
Fluge
01.08.2016
Einar Grønnevik
14,2
Herabakkahølen
Sluk
01.08.2016
Bjarne T. Mandt
 2,6
Herabakkahølen
Sluk
01.08.2016
Sivert Simonsen
15,0 CR
LTS 1
Fluge
02.08.2016
Olav T. Veum
 9,0
Herabakkahølen
Sluk
02.08.2016
Torfinn Austrått
10,5 CR
LTS 1
Fluge
03.08.2016
Hans Olav Bakke
 8,7
Førlandsneset
Fluge
03.08.2016
Magne Sundve
 6,6
Førlandsneset
Fluge
03.08.2016
Roy Martin Øyjord
10,2
Førland 2
Fluge
03.08.2016
Darius Bogacki
 5,5 CR
LTS 1
Fluge
04.08.2016
Magne Sundve
 7,8
Førland 2
Fluge
04.08.2016
Knut Roar Tveit
 5,7 CR
Førlandsneset
Fluge
04.08.2016
Torfinn Austrått
 6,2
LTS 1
Fluge
05.08.2016
Kenneth Jansen
 5,5
Vassveien
Fluge
05.08.2016
Joakim Fidjeland Håland
 4,1
Vassveien
Fluge
06.08.2016
Henning Pedersen
 5,5
Førlandsneset
Fluge
06.08.2016
Bjørn Henden
 3,5 CR
Moshølen
Sluk
07.08.2016
Gisle Wiull
10,2
Herabakkahølen
Fluge
08.08.2016
Terje Andersen
 8,9
Herabakkahølen
Fluge
10.08.2016
Gisle Wiull
 5,5 CR
Førlandsneset
Fluge
10.08.2016
David Danielsen
 2,1
LTS 1
Fluge
11.08.2016
Henrik Thomsen
 7,5 CR
Herabakka
Fluge
12.08.2016
Arne Viste
11,1
Herabakkahølen
Fluge
13.08.2016
Rolf Kvalevåg
 3,9
Førlandsneset
Fluge
13.08.2016
Rolf Kvalevåg
 4,7
Herabakkahølen
Fluge
13.08.2016
Lars Steinbru
17,0
LTS 1
Sluk
13.08.2016
Anders Jørgensen
 2,9
LTS 1
Fluge
15.08.2016
Dag Mannes
 2,6
Vassveien
Fluge
16.08.2016
Arne Viste
 5,9
Herabakkahølen
Fluge
17.08.2016
Kjell Morten Kaldestad
 7,4
Smidjehølen
Fluge
18.08.2016
Arne Viste
 8,5 CR
Smidjehølen
Fluge
18.08.2016
Geir Ove Stensland
 9,5 CR
Herabakka
Fluge
19.08.2016
Jan Underdal
 9,5 CR
LTS 2
Fluge
21.08.2016
Fred Joar Litlabø
 6,6
Førlandsneset
Fluge
22.08.2006
John Arve Hobberstad
 4,4
LTS 1
Sluk
22.08.2006
 Sindre Moe
 7,5
Herabakkahølen
Wobler
23.08.2016
Nils Aarseth
 6,1
Moshølen
Sluk
24.08.2016
Frode Vatne
 7,8 CR
Herabakkahølen
Sluk
24.08.2016
Frode Vatne
 5,9
Herabakkahølen
Fluge
24.08.2016
Per Ove Thune
 8,8
Førlandsneset
Fluge
24.08.2016
Per Ove Thune
 5,0
Førlandsneset
Fluge
25.08.2016
Per Ove Thune
 8,2
Førlandsneset
Fluge
25.08.2016
Per Ove Thune
 6,0 CR
Førlandsneset
Fluge
25.08.2016
Jens-Uwe Schneider
 6,0 CR
Førlandsneset
Fluge
26.08.2016
Arne Sakshaug
 7,5
Førlandsneset
Fluge
27.08.2016
John Olav Høyland
 6,6
Førlandsneset
Fluge
28.08.2016
Knut Barnevik
 4,1
LTS 1
Fluge
29.08.2016
Ronny Bäckstrøm
 5,0
Førlandsneset
Fluge
29.08.2016
Ronny Bäckstrøm
 6,2
Herabakka
Fluge
31.08.2016
Bjørn Homme
 8,2
Førlandsneset
Fluge
31.08.2016
Karstein Ylvisåker
 8,2
Moshølen
Fluge
31.08.2016
Kjell Inge Bäckstrøm
 6,3
Førlandsneset
Fluge
31.08.2016
Sturle Sæbø
12,0 CR
LTS 1
Spinnar
31.08.2016
Rune Hansen
 9,0 CR
LTS 1 
Fluge
01.09.2016
Glenn Inge Knudsen
 3,1
LTS 1
Sluk
01.09.2016
Kjell Inge Bäckstrøm
 6,6
Førlandsneset
Fluge
01.09.2016
Torfinn Austrått
 4,0
LTS 2
Fluge
02.09.2016
Frank Myhre Hansen
 7,0
Førlandsneset
Fluge
02.09.2016
Frank Myhre Hansen
 7,2
Førland 2
Fluge
02.09.2016
Notto Moseid
 4,0 CR
Herabakka
Fluge
03.09.2016
Frank Myhre Hansen
 5,0 CR

Smidjehølen

Fluge
03.09.2016 Jan Helge Braut 6,2Moshølen Sluk 
04.09.2016
Kenneth Gundersen
 3,0
Førlandsneset
Fluge
04.09.2016
Kenneth Gundersen
 6,0 CR
Førlandsneset
Fluge
06.09.2016
Oddvar Egelandsdal
 6,0 CR
Førlandsneset
Fluge
07.09.2016
Ove Lode
 6,5
Vassveien                         
Fluge
07.09.2016
Jan Øyvind Aalen
 9,3
Vassveien
Fluge
08.09.2016
Ove Lode
 6,0 CR
Førland 2
Fluge
08.09.2016
Børge Iversen
 7,5 CR
Smidjehølen
Fluge
09.09.2016
Ove Lode
 6,5 CR
Førlandsneset
Fluge
09.09.2016
Børge Iversen
 6,8
Førlandsneset
Fluge

09.09.2016


Terje Vågsdal
 8,2
Vassveien
Fluge
09.09.2016
Rolf Kvalevåg
 5,7
Førlandsneset
Fluge
11.09.2016
Patrik Frost
 7,0 CR
LTS 2
Sluk
11.09.2016
Ove Lode
 7,8
Førlandsneset
Fluge
11.09.2016
Knut Barnevik
 5,6
Førlandsneset
Fluge
12.09.2016
Bjørn Erik Gyberg
 8,4
Herabakkahølen
Wobler
12.09.2016
Johnny Mårdalen
 4,6
Førlandsneset
Fluge
14.09.2016
Bjørn Erik Gyberg
10,6
Herabakkahølen
Wobler
16.09.2016
Helge Haatveit
 3,3
LTS 2
Fluge
17.09.2016
Kim Steinhaug
 7,0 CR
LTS 2
Fluge
19.09.2016
Tor Gunnar Aksland
 4,1
Førlandsneset
Fluge
20.09.2016
Johan Øvrebø
 9,0 CR
LTS 1
Fluge
20.09.2016
Geir Hansen
 4,5 CR
LTS 1
Sluk
22.09.2016
Jan Øyvind Aalen
 7,0
Førland 2
Fluge
22.09.2016
Arne Gryte
 5,9
Herabakka
Fluge
23.09.2016
Arild Andreassen
 4,0
LTS 1
Fluge
24.09.2016
Arild Dybvig
 4,8
Vassveien
Fluge
24.09.2016
Leif Handå
 6,0
Moshølen
Sluk
24.09.2016
Ove Lode
 6,5
Førlandsneset
Fluge
24.09.2016
Terje Frafjord
 1,0 CR Sjøaure
LTS 2
Fluge
25.09.2016
Arild Dybvig
 4,5
LTS 2
Fluge
25.09.2016
Ove Lode
 5,0 CR
Herabakka
Fluge
26.09.2016
Trond Veseth
 7,0
Førlandsneset
Fluge
27.09.2016
Knut Kvala
 2,5
Moshølen
Sluk
27.09.2016
Erik Østre
 8,0
Førlandsneset
Fluge
28.09.2016
Jon Helge Garvik Arefjord
 8,5
Førlandsneset
Fluge


























































































































































































































































































































































































































     
     
     

           
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand



  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E R



F A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S





© LightWeb