L A K S E F I S K E  I   S U L D A L S L Å G E N
 
 
Suldal Sportsfiske kan tilby fiskekort på fire av dei aller beste fiskestrekka i Suldalslågen. Området strekk seg omlag 2 kilometer på kvar side av elva. Fire store hølar: Duøyhølen nederst, den djupe Herabakkahølen, den idylliske Moshølen og Smidjehølen, som vert rekna som den finaste fluehølen i heile Suldalslågen. Ellers er Førlandsneset, Herabakka og Førland ypperlege fluestrekke.

- Sesong frå 20. juli til 30. september.
- Fiskedøgeret går frå kl. 18.00 til kl. 18.00 neste dag.
- Variert strekke, godt eigna til fluge- og slukfiske.
- Totalt 10 stenger. 

   P R I S  L A K S E F I S K E
Prisane gjeld for eit fiskedøger på alle fire fiskestrekka.

Brunauren 01.05 - 20.07: NOK 200,-/ døgn
Sesongkort Brunaure: NOK 1.300,-
Laksefiske: pr. stang/døger 20.07 - 30.09 NOK 550,-
 
 
 

P R I S   F I S K E U T S T Y R

Fiskestang/snelle (sluk): NOK 150 pr. dag / NOK 700,- pr. veke
Fiskestang/snelle (flue): NOK 200,- pr. dag / NOK 1100,- pr. veke

 

O V E R N A T T I N G
 
 Overnatting i komfortable og velutstyrte hytter like ved elva.
Sjå "Mo Feriehytter" for meir informasjon.
 
 
 
F I S K E K O R T
Suldal Sportsfiske har òg fiskekort for vatn i nærleiken.
 
 
 
P R I S   F I S K E K O R T
Ritlandsvatnet: NOK 30,- pr. dag / NOK 60,- pr. veke
 
 
 
 
   
           
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb