K U R S
 
Padleakademiet tilbyr kurs i som følgjer Norges Padleforbund (NPF) sin våttkort standard i kano og havkajakk. Kursa er 16 timars kurs og kan haldas enten som helgekurs eller kveldskurs. Dei er for deg som ønskjer å auke padleferdigheitene dine, slik at du kan dra på tur på eiga hand. Mange bedrifter som leiger ut kanoar og/eller kajakkar stiller i dag krav om våttkort for å kunne leige utstyr.
 
 
 
K U R S  2 0 1 5
 
1.-2. august: Grunnkurs havkajakk. Kr 2500,- inkl. utstyr og Våttkort.

Oppmøte for kurs: Mo i Suldal. Kursa blir halde på vatn/sjø/vassdrag i Suldal.

Kurs kan også arrangerast og skreddarsyast på førespurnad. Ta kontakt for meir informasjon.
 
 


 
 
P A D L E K U R S  I  K A N O  O G  K A J A K K
 
 Vi tilbyr padlekurs i Suldal i henhold til Norges Padleforbund (NPF) sin våttkortstige i kano og havkajakk.
 

 
 I N T R O KU R S  H A V K A J A K K  3  T I M E R,  5 0 0  K R.
 
 Dette kurset er for deg som aldri har prøvd kajakk før, eller som har prøvd litt, men ikke blitt fortrolig med kajakkpadling. Du introduseres for kajakken og utstyret. Etter kurset har deltakeren lært å bruke kajakk, åre, trekk og vest. Kurset skal også motivere for videre padling og opplæring.

Tema / innhold:

- Generelt om utstyret
- Gå rundt og komme seg tilfredsstillende ut av kajakken i vannet.
- Utfordringer ved sjøsetting/ilandstigning
- Padle fremover, stoppe, sving og bakoverpadling
- 8-tallspadling
 

 
G R U N N K U R S  H A V K A J A K K  1 6  T I M E R, 2 5 0 0 K R.
 
Etter Grunnkurset vil du ha en plattform innen teknikk og sikkerhet som er god nok til å kunne dra på tur på egen hånd. For andre vil dette kurset være en motivasjon for å fortsette på kursstigen til padleforbundet. Vi starter kurset med å tilpasse kajakken til padleren. Gjennom lek og øvelser utfordrer vi grensene i kajakken og forhåpentligvis vil vi få trent på egenredning og kameratredning mange ganger i løpet av kurset. Vi skal også få tid til å kose oss og nyte naturen. Målet er at du skal utfordres, motiveres og sitte med en god følelse av å ha lært og hatt det trivelig i kajakken når kurset er over.

Tema / innhold:

- Innføring i grunnleggende padleteknikker
- Sikkerhet
- Navigasjon
- Pakking av kajakk m.m.. 
 

 
T E K N I K K U R S   H A V K A J A K K  1 6 T I M E R,  2 5 0 0 K R.
 
 Du får en grundigere gjennomgang av ferdigheter som knyttes til sikker padling, både med hensyn til padleteknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan du utføre god teknikk i rolige omgivelser. Dette er et egenferdighetskurs.

Tema / innhold:
HÅNDTERING AV KAJAKKEN
Løfte, bære, sjøsette
Sikring av kajakk
Kanting av kajakk

FREMDRIFTSTAK
Effektivt framdriftstak (padle rett fram over lengre distanse)
Bakoverpadling
8-tallspadling fremover og bakover med kanting av kajakk

STYRETAK
Styretak bak
Baugtak.

SIDEVEIS FORFLYTNING
Uten fremdrift i kajakken
I fart

STØTTETAK
Sculling for støtte.
Støttetak (høye og lave)

REDNINGSTEKNIKK
Kameratredning.
Egenredning.
Tauing og bruk av taueline.
Eskimoredning

RULLE
Deltakeren lærer det grunnleggende ved rulla
 

 
G R U N N K U R S  K A N O  16  T I M ER, 2 5 0 0 K R.
 
 Du introduseres til kanoen og utstyret. Etter endt kurs har du gjennom enkle, praktiske øvelser lært å bruke kano, åre og vest. I tillegg er du kjent med enkel manøvrering av kanoen, samt enkle sikkerhetsrutiner og øvelser. Målet er at du skal få ferdigheter og kompetanse til å drive med kanopadling på en sikker og morsom måte. Padleaktiviteten foregår på flattvann.
 

 
T E K N I K K U R S  K A N O  1 6  T I M E R,  2 5 0 0  KR.
 
 Du får en grundig gjennomgang av grenens tekniske ferdigheter, både med hensyn til teknikk og sikkerhet. Etter endt kurs kan du utføre god padleteknikk i rolige omgivelser. Dette er et egenferdighetskurs.

Tema / innhold:
- Sikkerhet: svømming, vading, bruk av kasteline, redning av svømmer og utstyr.
- Synfaring og vurdering av risikomomenter
- Formasjoner i elva
- Padling i elv: Oppstrøms og nedstrøms, inn- og ut av bakevjer, traversering / ferging.
- Kanting av kanoen og vektfordeling
- Dobbel kano og solokano.

Padleaktiviteten foregår dels på flatt vann, dels i strømmende vann grad I-II.
For kurs beskrivelse se www.padling.no
            
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb