A K T I V I T E T A R
 
 
 
F I S K E
 
 Vi kan tilby fiskekort for lakse- og brunaurefiske på nokre av dei aller beste fiskestrekka i Suldalslågen.
Fleire av hølane er særleg godt eigna for flugefiske. Kort avstand til fiske i fjord og fjellvatn.
 

 
 S V Ø M M I N G
 
500 meter til badevatn med.
 

 
 V I N T E R
 
Vinterstid er det fine turområde i nærleiken. Ca. 10 min. køyring til flotte preparerte skiløyper.
7 km. til Gullingen skitrekk.
 

 
 S Y K K E L
 
Mogleg å leige sykkel.
 

 
T U R A R
 
Omkringliggjande område har mange merka løyper både sommar og vinter.
 

 
 S H O P P I N G  O G  M A T
 
11 km. til sentrum med resturant og kaféar.
7 km. til matbutikk.
 

 
 A T T R A K S J O N A R
 
Suldal er rik på ulike attraksjonar. Ta kontakt for meir informasjon.
 

            
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb