M O   F E R I E H Y T T E R

Mo Feriehytter ligg på slektsgarden Mo i Suldal. Garden har røter heilt tilbake til 1500-talet, og gardsmuseet inneheld mange gamle reiskaper og utstyr frå tidlegare tider.

L A K S E N   O 
G   H J O R T E N

På det tradisjonsrike gardstunet ligg feriehuset like ved den kjende elva Suldalslågen. Fjella kneiser majestetiske rundt. Fotturar og fiske er populære aktivitetar. Vertskap har robåt som kan brukast fritt i fjellvatn. Båt m/motor i fjorden kan leigast.  Mo er ein roleg og solrik ferieplass. Ca 500 meter til næraste badeplass med badebru. Ideelt utgangspunkt for dagsutfluktar til Haugesund, Stavanger, Hardanger, Røldal og Sauda.

Les mer info her
A N D R E   A K T I V I T E T E R

Andre aktiviteter: Les mer info her


S U L D A L   S P O R T F I S K E


Suldal Sportsfiske har godt utval i utstyr for fiske, jakt og friluftsliv.

Les mer her


L A K S E   F I S K E


Suldal Sportsfiske kan tilby fiskekort på fire av dei aller beste fiskestrekka i Suldalslågen. Området strekk seg omlag 2 kilometer på kvar side av elva. Fire store hølar: Duøyhølen nederst, den djupe Herabakkahølen, den idylliske Moshølen og Smidjehølen, som vert rekna som den finaste fluehølen i heile Suldalslågen. Ellers er Førlandsneset, Herabakka og Førland ypperlege fluestrekke.

Les mer her


P A D L E A K A D E M I E T

Padleakademiet tilbyr kurs, tilpassede oppleg og guidede turer i Suldal.

Les mer her

 

K U R S    P A D L E A K A D E M I E T

Padlekurs i kano og kajakk

Introkurs havkajakk

Grunnkurs havkajakk

Teknikkurs havkajakk

Grunnkurs kano

Teknikkurs kano
 
 
L O F T E T

På det tradisjonsrike gardstunet ligg feriehuset like ved den kjende elva Suldalslågen. Fjella kneiser majestetiske rundt. Fotturar og fiske er populære aktivitetar. Vertskap har robåt som kan brukast fritt i fjellvatn. Båt m/motor i fjorden kan leigast. 
Mo er ein roleg og solrik ferieplass. Ca 500 meter til næraste badeplass med badebru. Ideelt utgangspunkt for dagsutfluktar til Haugesund, Stavanger, Hardanger, Røldal og Sauda.
 
Les mer info her
 
 
S M O L T E N


Koseleg feriehus ved den kjende elva Suldalslågen, som renn like utanfor døra. Fjella ligg majestetiske rundt. Fotturar og fiske er populære aktivitetar. Vertskap har robåt som kan brukast fritt i fjellvatn. Båt m/motor i fjorden kan leigast. Mo er ein roleg og solrik ferieplass. 500 meter til næraste badeplass med badebru. Ideelt utgangspunkt for dagsutfluktar til Haugesund, Stavanger, Hardanger, Røldal og Sauda.
 
Les mer info her
 
 

  
 

Name
                   
Name:
Address:
Phone: +47
Mobile: +47
Website:
E-mail:
 
Feedback

Facebook

Weather


Map            

© LightWeb