M O   F E R I E H Y T T E R

Mo Feriehytter ligg på slektsgarden Mo i Suldal. Garden har røter heilt tilbake til 1500-talet, og gardsmuseet inneheld mange gamle reiskaper og utstyr frå tidlegare tider.


L A K S E N   O G   H J O R T E N
Laksen

På det tradisjonsrike gardstunet ligg feriehuset like ved den kjende elva Suldalslågen. Fjella kneiser majestetiske rundt. Fotturar og fiske er populære aktivitetar. Vertskap har robåt som kan brukast fritt i fjellvatn. Båt m/motor i fjorden kan leigast.  Mo er ein roleg og solrik ferieplass. Ca 500 meter til næraste badeplass med badebru. Ideelt utgangspunkt for dagsutfluktar til Haugesund, Stavanger, Hardanger, Røldal og Sauda.

Andre aktiviteter: Les mer info her
Suldal Sportsfiske har godt utval i utstyr for fiske, jakt og friluftsliv.
L A K S E   F I S K E

Laksefiske

Suldal Sportsfiske kan tilby fiskekort på fire av dei aller beste fiskestrekka i Suldalslågen. Området strekk seg omlag 2 kilometer på kvar side av elva. Fire store hølar: Duøyhølen nederst, den djupe Herabakkahølen, den idylliske Moshølen og Smidjehølen, som vert rekna som den finaste fluehølen i heile Suldalslågen. Ellers er Førlandsneset, Herabakka og Førland ypperlege fluestrekke.

Les mer her
L O F T E T
Loftet

På det tradisjonsrike gardstunet ligg feriehuset like ved den kjende elva Suldalslågen. Fjella kneiser majestetiske rundt. Fotturar og fiske er populære aktivitetar. Vertskap har robåt som kan brukast fritt i fjellvatn. Båt m/motor i fjorden kan leigast.
Mo er ein roleg og solrik ferieplass. Ca 500 meter til næraste badeplass med badebru. Ideelt utgangspunkt for dagsutfluktar til Haugesund, Stavanger, Hardanger, Røldal og Sauda.
 
 
 
S M O L T E N
Smolten

Koseleg feriehus ved den kjende elva Suldalslågen, som renn like utanfor døra. Fjella ligg majestetiske rundt. Fotturar og fiske er populære aktivitetar. Vertskap har robåt som kan brukast fritt i fjellvatn. Båt m/motor i fjorden kan leigast. Mo er ein roleg og solrik ferieplass. 500 meter til næraste badeplass med badebru. Ideelt utgangspunkt for dagsutfluktar til Haugesund, Stavanger, Hardanger, Røldal og Sauda.
 
 
 

  

           
 

M O   F E R I E H Y T T E R
 
Adresse:
Gullingvegen 22 2430 Sand  Telefon: +47 94 39 44 13
 
                   


 
S K R I V   E N   R A D   T I L   O S S   H E RF A C E B O O K

 

V Æ R


             
 
 
 
 

G O O G L E   M A P S

© LightWeb